• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นายกวิน กิ้มยก

นายกวิน กิ้มยก รหัส -
ชื่อ - สกุล นายกวิน กิ้มยก
ข้อความจากนิสิต “การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพใหญ่ สอนให้เรามองทะลุไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า เป็นมากกว่าความจริงที่ถูกสร้างขึ้น ...จากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ”

รายละเอียด

รุ่น  
ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ
สถานที่ทำงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ความประทับใจ การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพใหญ่ สอนให้เรามองทะลุไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า เป็นมากกว่าความจริงที่ถูกสร้างขึ้น ...จากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ