• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง

น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง รหัส -
ชื่อ - สกุล น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง
ข้อความจากนิสิต การเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เราจะจะได้ทำความรู้จักในทุกด้านของ ภูมิภาคเรา ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยเพิ่มโอกาสได้มากในการออกไปทำงาน ตามอาชีพที่เราสนใจ

รายละเอียด

น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง (พี่นก)
รหัส 52 SEAS 3 SOC 44 KU 69
ตำแหน่ง Secretary and assistant coordinator
สถานที่ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)

การเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เราจะจะได้ทำความรู้จักในทุกด้านของ ภูมิภาคเรา ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยเพิ่มโอกาสได้มากในการออกไปทำงาน ตามอาชีพที่เราสนใจ