• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

นายชลัฐศร ชุณหชัย (พี่ยันฮี)

นายชลัฐศร ชุณหชัย (พี่ยันฮี) รหัส -
ชื่อ - สกุล นายชลัฐศร ชุณหชัย (พี่ยันฮี)
ข้อความจากนิสิต มีความประทับใจโครงการที่เชิญอาจารย์จากที่ต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาสอน โครงการมีการสนับสนุนให้นิสิตมีกิจกรรมดีๆที่มีส่วนในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่คนที่มาเรียน

รายละเอียด

นายชลัฐศร ชุณหชัย (พี่ยันฮี)
รหัส 52 SEAS 3 SOC 44 KU 69
ปัจจุบันทำงาน : ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท วันสต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ซ

ถึงจะไม่ได้ทำงานสายตรง หลักสูตรนี้ก็ทำให้ได้งานดีๆได้ เพราะ หลักสูตรนี้ ช่วยทำให้มีระบบความคิดที่แข็งแรง เพราะเรายึดมั่นใน”การเลือกรับและปรับใช้” เหมือนกับวัฒนธรรมของ SEAs

มีความประทับใจโครงการที่เชิญอาจารย์จากที่ต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาสอน โครงการมีการสนับสนุนให้นิสิตมีกิจกรรมดีๆที่มีส่วนในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่คนที่มาเรียน