• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

Why SEAS?

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพิเศษ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาทางด้านสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม